Pristupačnost

Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina

Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina

Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina

Image

Novosti

Image

Javni natječaj za radno mjesto: KNJIŽNIČAR/KA

16. lipanj 2023.

Na temelju članka 19. Zakona o knjižnicama ( „Narodne novine“ broj 17/19, 98/19) , članaka 11. i 12. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 37/21), uz suglasnost općinskog načelnika ravnateljica knjižnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto KNJIŽNIČAR/KA (m/ž)

na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

-          knjižničar - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme  

Uvjeti:

-VSS-završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili

- završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,

- položen stručni ispit za knjižničara, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci,

- 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

-životopis

-dokaz o potrebnoj stručnoj spremi ( preslika diplome/uvjerenja)

-dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno zvanje knjižničara ( preslika uvjerenja/potvrde)

-dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-s)

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

-uvjerenje o nekažnjavanju ( ne smije biti starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja)

Knjižničar/ knjižničarka u Općinskoj knjižnici i čitaonici Bedekovčina, obavlja sljedeće poslove određene u odredbi članka 10. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu od KLASA:611-01/22-01/04 URBROJ: 2197-02-5-22-1 (Pravilnik je dostupan na mrežnim stranicama Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina www.knjiznica-bedekovcina.hr )

Prijava treba biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine broj   121/17, 98/19, 84/21 ), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta , i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na natječaj, dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti, i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja pristupiti će usmenom razgovoru/intervjuu, u svrhu provedbe radnih sposobnosti i vještina.

Kandidati će se obavijestiti o vremenu održavanja razgovora putem dostavljenih adresa elektroničke pošte.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objave javnog natječaja.

Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 3, 49221 Bedekovčina s naznakom: „Natječaj za knjižničara/knjižničarku“.

Potpunom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja podnese nepotpunu i/ili nepravodobnu pristiglu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku te se takva prijava neće razmatrati.

Ukoliko se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat/kandidatkinja s položenim stručnim ispitom za stručno zvanje knjižničara, može se izabrati kandidat bez položenog stručnog ispita, uz uvjet da ga položi čim se steknu uvjeti sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 107/2021) .

Image

Novosti

Image

Edukativno predavanje: Kako najefikasnije usporiti proces starenja

Dr. Ivo Belan, liječnik opće medicine, održati će predavanje pozivajući se na najnovija znanstvena istraživanja te nam otkriti koji faktori, osim genetike, su ključni za dug i aktivan život u kojemu je moguće usporiti proces starenja.
Doktor Belan dugi niz godina bavi se rekreativnim trčanjem, a izdao je i knjigu Jogging u kojoj je obradio rekreativno trčanje sa svih aspekata. Bio je sudionik brojnih svjetski poznatih maratona. Angažiran je na području zdravstvene edukacije putem napisa u medijima i popularnih predavanja.
Predavanje će se održati 18. svibnja (četvrtak) u 18,00 sati u prostoru Vijećnice Općine Bedekovčina.
Image

Novosti

Image

Noć knjige 2023.

Tema ovogodišnje Noći knjige, manifestacije koja slavi Svjetski dan knjige i Dan hrvatske knjige (21-23.04.) je umjetna inteligencija, a obilježava se pod sloganom: "Sanjaju li roboti električne knjige?".

PROGRAM NAŠE KNJIŽNICE:

Matineja Noći knjige: knjižnica i književnice u gostima Dječjem vrtiću Bedekovčina;
10.00-11.00 – predstavljanje slikovnice „Laura i frka u botaničkom vrtu“ autorice Tanje Juranić
12:30-13:30 – radionica i predstavljanje slikovnice „Slova za svakoga“ književnice Sanje Lovrenčić
ROBOTIKA ili kako predstaviti umjetnu inteligenciju na zabavan i zanimljiv način!
17:30-18:30 – predavanje i radionica namijenjena djeci od 9-11 godina. Voditeljica Mihaela Hučić, prof. informatike.
24. travanj: 13,00 h
HERO STORIES: business & tech
Predavanje namijenjeno učenicima SŠ Bedekovčina.
Kako prenijeti tech optimizam, upoznati učenike o mogućnostima koje postoje na AI i tech sceni u Hrvatskoj te koje mogućnosti postoje i za njih, dati im uvid u osobne priče o uspjehu pojedinca
znaju iz Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI.
Predavačica: Helena Matuša, managing director/ Poduzetnički centar KZŽ
20.-30. travnja
IZLOŽBA „Predmetna oznaka: Umjetna inteligencija, roboti“
Predstavljamo fond naših knjiga koje obuhvaćaju središnju temu Noći knjige i radove „Robotići“ vrtićkih skupina DV Bedekovčina
PSSSSSSSTTTT: U petak 21.travnja opraštamo zakasninu!!!
Image

Novosti

Image

PUTOPISNO PREDAVANJE : Tour de STANOVI - Kazahstan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan

Jedno od najjeftinijih i najavanturističkijih putovanja.
Tko putuje u te zemlje? Je li sigurno? Što ima tamo?
 
Predavačica: Patricia Lacković, edukatorica za predavanja
 
Iako ih ljudi možda zaobilaze, ove su zemlje zaista vrijedne posjeta! Masovni turizam još nije stigao, sve je povoljno, kulturnih i povijesnih znamenitosti zaista ne nedostaje kao ni prirodnih ljepota!
KAZAHSTAN je najveća zemlja na svijetu bez izlaza na more i u tu živi čak 131 nacija, a najzastupljenija religija je islam. Nacionalno piće je fermentirano konjsko mlijeko. Nur-Sultan je glavni grad Kazahstana i navodno 2. najhladniji glavni grad na svijetu. Često je mijenjao imena, izgrađen je gotovo u potpunosti u 21. st. i smatra se centrom svjetske masonerije.
UZBEKISTAN je zaboravljeni dragulj Puta svile. Zemlja pamuka, prekrasne arhitekture, zlata, dragih ljudi i turbulentne povijesti. Heterogena je zemlja i izražena je mješavina kultura. Zanimljivo je da je jedina zemlja (uz Lihtenštajn) bez mora koja je okružena s još 5 zemalja koje nemaju more.
TADŽIKISTAN je najmanja država srednje Azije, nastala raspadom SSSR-a. Gotovo 90% površine zauzimaju planine. Tadžikistan je bio najslabije razvijena republika bivšeg SSSR-a, a i danas spada među najsiromašnije zemlje svijeta.
KIRGISTAN je zemlja s obiljem netaknute prirode i nevjerojatnom tradicijom nomadskih plemena. Upravo zbog prirode, divljine i ljepote svake godine dolazi sve više (avan)turista. Planinsko područje Tian Shan obuhvaća 80% zemlje, a Kirgistan nazivaju i “Švicarska središnje Azije”.
Zašto su me ove zemlje oduševile i što smo sve posjetili saznaj na putopisnom predavanju koje će se održati 13.4. s početkom u 18:00 sati!
O predavačici:
Patricia Lacković je magistra pedagogije i portugalskog jezika te voditeljica putovanja. Od 2022. vlasnica je obrta za edukaciju i savjetovanje Pa3CIA te pomaže ljudima da putuju više i jeftinije. Putovanja su njezina strast i dosad je posjetila 65 zemalja te educira o samostalnoj organizaciji putovanja. O svojim putovanjima piše na blogu: www.patricia-lackovic.from.hr, a njeni putopisi izlaze u regionalnim novinama. Putovanja smatra najboljim vidom cjeloživotnog učenja i sa svakog putovanja se vraća bogatija. Aktivna je i na Instagramu gdje dijeli svoje doživljaje i savjete https://www.instagram.com/patricia_wanderlust_pl/
Image

Novosti

Image

Pjesnička čajanka uz Svjetski dan poezije - 21. ožujka

Knjižnica s udrugom Našenina-vezilje Bedekovčina organizira 4. po redu Pjesničku čajanku - 21. ožujka u Vijećnici Općine Bedekovčina s početkom u 19,00 sati.  Pjesnici gosti uz koje ćemo proslaviti prvi dan proljeća i Svjetski dan poezije su: Elvira Belošević, Jasmina Kudelić, Zvonko Kudelić Žuna, Ivan Novački, Dragica Reinholtz, Kristina Špiranec i Boris Vojković.
Stihove će glazbeno pratiti Marko Markuš na gitari.
 
Veselimo se vašem dolasku!
Image

Novosti

Image

Autogeni trening: ciklus radionica

U organizaciji knjižnice održat će se ciklus od ukupno 8 besplatnih radionica AUTOGENOG TRENINGA.
Autogenim treningom činimo pozitivnu promjenu i utječemo na osobni razvoj, upoznajemo tehnike opuštanja, radimo na unutarnjem miru, zadovoljstvu i zdravlju.
Prijave su obavezne na mail: knjiznica.bedekovcina@gmail.com.
Broj polaznika je OGRANIČEN.
Inicijalni susret održat će se 17. ožujka 2023. u 17,00 sati u prostoru Općinske vijećnice.
Susreti će se održavati jednom tjedno po dogovoru.
Voditeljica radionica je Marija Sinković, dipl. odgojitelj,
učiteljica autogenog treninga.
Image

Novosti

Image

Prirodne metode za poboljšanje zdravlja: Homeopatija i Bachove kapi

Pozivamo vas na edukativno predavanje o primjeni homeopatskih pripravaka i Bachovih kapi u svakodnevnom životu, a koje će se održati 17. veljače 2023. u 18,00 h u Općinskoj vijećnici Bedekovčina.
 
Homeopatija nije samo jedan od načina za rješavanje fizičkih simptoma. Korištenjem homeopatije postižemo ravnotežu na svim razinama; fizičkoj, emocionalnoj i mentalnoj. Jačamo imunološki sustav. Jednostavna je za primjenu, mogu je koristiti svi, nema nuspojava. Sigurna je za trudnice, dojilje i malu djecu. Naučite kako sami odabrati i primijeniti homeopatske remedije u akutnim situacijama za sebe i svoju obitelj! Primjena Bachovih kapi –cvjetnih esencija- za pojedina raspoloženja, strahove i emocionalna stanja. Esencije pomažu uravnotežiti emocije i tretirati negativna mentalna stanja.
Predavačice:
Anamarija Tušek, homeopatkinja, savjetnica za Schűesslerove soli, akupunktorolog, mag.med.tech
Marija Sinković, homeopatkinja, savjetnica za Schüesslerove soli, učiteljica autogenog treninga, dipl. odgajatelj
Image

Osobne granice - radionica za odrasle

OSOBNE GRANICE -  radionica osobnog razvoja za mlade i odrasle, održati će se 22. listopada 2022. (subota) u prostoru općinske vijećnice (kat iznad knjižnice) od 15h-19h (intenziv radionica).
Radionica je besplatna!
Prijava je obavezna na mail: knjiznica.bedekovcina@gmail.com ili tel: 049/213-656
TKO?
Voditeljica radionice je dipl. psihologinja i tjelesno-orijentirana psihoterapeutkinja Hana Matejašić, 
KOME JE NAMIJENJENA?
Svima koji ulažu u svoj osobni rast i razvitak kao cjeloživotni individualan proces. Svima koji žele preuzeti odgovornost za vlastiti život. Razvoj osobnosti ponajprije se odnosi na psihološki i emotivni rast te razvoj pojedinca s ciljem postizanja izvanredne učinkovitosti dok održavate unutarnju ravnotežu i zadovoljstvo.
O RADIONICI:
Kada imamo zdrave osobne granice onda jasno osjećamo sebe, tko smo i koliko i do koje mjere želimo nekoga pustiti u naš prostor, te koja ponašanja drugih su prema nama ok, a koja ne. Neki od nas imaju previše propusne granice, dok drugi možda imaju prekrute granice. Granice su poput ograde našeg dvorišta u koji određujemo hoćemo li nekoga pustiti skroz unutra i ponuditi ga kavom, popričati s njim samo na ogradi, zamoliti ga da se udalji ili pustiti psa da ga otjera lavežom. Osobne granice počinjemo razvijati oko druge godine, koja je često obilježena upravo riječju “NE” i “NEĆU”. I na taj način mi počinjemo osjećati sebe kao odvojena ljudska bića od majke, tj. izlazimo iz simbioze s majkom.
KAKO PREPOZNATI IMAM LI PROBLEMA S GRANICAMA?
Često kažem Da, a zapravo mislim NE
- Kažete NE, no drugi ljudi kao da vas ne čuju, pa i dalje nastavljaju s ponašanjima i riječima koje vas smetaju
- Izbjegavate određene ljude i mjesta jer se bojite reći direktno NE
- Previše ste prilagodljivi prema drugima
- Previše upijate tuđe emocije i raspoloženja
- Kada vam neke riječi ili ponašanja ne odgovaraju, jako vam je teško reagirati odmah, te onda imate osjećaj kao da „kuhate satima i danima“
- Često okrećete ljutnju prema sebi
- Pokorno vjerujete svom unutarnjem kritičaru i dopuštate mu da „vodi kolo“
- Često se osjećate iscrpljeno i/ili bolesno ( iako naravno mogu postojati i jasni drugi razlozi iscrpljenosti)
- Usmjeravate ljutnju i mržnju prema svom tijelu - Često se samosabotirate
- Empata ste/ Codependecy
Na radionici ćemo iskustveno kroz vježbe upoznati svoje granice, vidjeti kako ih možemo ojačati, zbog čega su trenutno takve kakve jesu i kako nam utječu na život.
Image
Image

Kontakt

(049) 213 656
Trg Ante Starčevića 3, 49221 Bedekovčina

Katalog

Novi naslovi, najčitanije knjige, najbolji način za pretražiti fond knjižnice: https://library.foi.hr/lib

Članstvo

Kako bi ubrzali postupak upisa Vas kao člana knjižnice, možete prethodno ispuniti ovaj obrazac.

Radno vrijeme knjižnice

Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina
Ponedjeljak, srijeda: 11-19h (pauza 15-15,30h)
Utorak, četvrtak: 8-16h (pauza 12-12,30h)
Petak: 8-13h
Subota: 9-12h
 
Knjižnična stanica Brestovec Orehovički
Utorak: 9-12h
Četvrtak: 13-16h